‘Kamer Huren’ - Disclaimer

Door gebruik te maken van het gedeelte van de site waarvoor de gebruikers overeenkomst niet geldt, verklaar je je akkoord met deze disclaimer.

‘Kamer Huren’ functioneert als online platform dat huurders en verhuurders van woonruimte bij elkaar brengt. Op deze website wordt de daartoe noodzakelijke informatie aangeboden en kunnen huurders en verhuurders met elkaar in contact komen. ‘Kamer Huren’ wordt op geen enkele wijze partij bij een eventueel te sluiten overeenkomst.

De op deze website getoonde informatie is en wordt door ‘Kamer Huren’ met zorg samengesteld. De juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden gegarandeerd aangezien deze mede afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden.

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens ‘Kamer Huren’ voor in dat die gegevens juist zijn. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart ‘Kamer Huren’ voor aanspraken in verband met de onjuistheid van die gegevens

De sites waarnaar ‘Kamer Huren’ verwijst en die niet door ‘Kamer Huren’ worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. ‘Kamer Huren’ staat niet in voor de inhoud daarvan.

Het is de gebruiker / bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of te ‘scrapen/harvesten’, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Kamer Huren’.

‘Kamer Huren’ geeft geen garanties met betrekking tot de voortdurende ononderbroken veilige toegang tot deze website.